Regionen

Region Sjælland har tidligere regnet ud, at regionale sundhedsydelser placeret i Ringsted Kommune, vil kunne anvendes af ca. 75.000 borgere. De bor i en så kort afstand fra Ringsted, at det vil være naturligt for dem at tage hertil for at få hjælp. Jeg vil sikre at dette ikke bliver glemt i nye politiske aftaler.

Det har jeg arbejdet for Det vil jeg de næste 4 år
Mens jeg sad i regionsrådet, sikrede jeg i 2007- og 2010-sygehusplanerne, at regionen stadig har sundhedstilbud i Ringsted Kommune, efter sygehuset lukker Venstre i Region Sjælland ønsker at der også i fremtiden er regionale tilbud i Ringsted.
Ringsteds centrale placering midt i mulighederne, gjorde det let at få lægehelikopteren placeret her. Vi vil mindst have at blodprøvetagning, røntgen og jordemoderkonsultationer skal tilbydes. Listen er meget længere, og vi ønsker at det undersøges hvilke andre ydelser det giver mening at placere i Ringsted Kommunes kommende Sundhedshus. Vi ønsker at samle et flertal i regionen, der kan bakke op om dette.
Midtsjællands Gymnasium blev placeret i Ringsted, i stedet for enten i Roskilde eller Haslev, som ellers planlagt. Over halvdelen af regionens voksne over 16 år, har en kronisk sygdom. Regionen skal fortsætte og udbygge, det gode samarbejde der er i dag, på dette område.
Som formand for den Videnskabsetiske komite, og medlem af innovationsudvalget, tog jeg initiativ til at få lavet en forskningsstrategi. Jeg vil bygge bro mellem kommunen og regionen, og sikre at den ene ikke står i vejen for den anden, men derimod støtter og styrker hinanden.
Regionen forsker nu kun i emner der enten giver ny viden, og ikke blot bekræfter kendt viden. Eller forskningen fører til et produkt der kan anvendes til bedre behandlinger, og skabe vækst i erhvervslivet.
At der er lægevagt i Regionens største byer, inklusive Ringsted.
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram