KV17

Ringsted Kommune har efter tre valgperioder med Venstre ved roret, fået rettet økonomien op fra at være tæt på at blive sat under administration af staten. Der er kommet en god tone i Byrådssalen, og der er blevet tradition for brede forlig, senest med 100% politisk opbakning til budgettet for 2018.
Det er vi stolte over i Venstre.

Det har jeg arbejdet for

Det vil jeg de næste 4 år

Daginstitutionerne har åbent i sommerferien, så vi forældre selv vælger hvornår vi holder ferie.Indføre fleksible åbningstider, så fars og mors hverdag hænger bedre sammen.
Nye lokalplaner er mindre restriktive. Byggesagsgebyret er afskaffet, og dækningsbidraget er under afvikling.Lade private investorer bruge penge på udvikling af byen, i stedet for skattekroner.
Ambitionerne for Sundhedshuset er hævet fra en udvidelse af Knud Lavard plejecenteret med 2 sengestuer, til et center med læger og behandlere i første etape. Og plads til regionens ydelser i anden etape.Vi skal fortsat tiltrække private sundhedstilbud, som sammen med de offentlige sundhedstilbud, kan give den bedst mulige forebyggelse, behandling og service.
Flygtninge er placeret flere steder i kommunen, for at modvirke ghettodannelse, og fremme integrationen.Vi skal fortsat støtte og hjælpe de mange frivillige der yder en stor indsats for at få hjulene til at dreje rundt i kommunen.
Beskæftigelsesindsatsen er skærpet yderligere, og mange flere er kommet i job.Vi har nu mindre end 5 % arbejdsløse i Ringsted kommune. Vi skal have de sidste med, og vi skal derfor fortsætte med at forbedre vilkårene for virksomhederne, så de kan udvide, og ansætte endnu flere.
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram