Uncategorized

No Image

Trygfonden

Timo Jensen Hvad er Trygfonden, og hvorfor skal man interessere dig for den? Trygfonden er ejer af Tryg og Alka! forsikringsselskaberne. Alle kunder er stemmeberettiget, når der er valg til repræsentantskabet. Repræsentantskabet sammensætter bestyrelsen. Der…

Læs mere

No Image

Tak for hjælpen

Timo Jensen Tak for valget. Jeg blev valgt ind i SEAS-NVE repræsentantskabet, og kan dermed fortsætte med at øve indflydelse på vore andelsejede selskab. SEAS-NVE har siden skiftet navn til Andel. Som repræsentant i Andel,…SEAS-NVE repræsentant

Er Region Sjælland til for dig?

Region Sjællands slogan “Region Sjælland er til for dig”, fortæller historien om en region der er til for borgernes skyld. Jeg blev for nylig kontaktet af en familielæge. Han havde siddet i 40 minutter, og…


Timo Jensen, Repræsentant i Adel a.m.b.a.

Kandidat til Kommunal- og Regionalvalget 2017

Mange spørger mig “hvorfor stiller du op til både byrådet og regionsrådet?”. Jeg svarer dem at jeg synes der mangler en sammenhæng mellem de regionale og de kommunale opgaver. Jeg har før siddet i Regionsrådet…


Grundlovsdag 2017

Der findes lande hvor det at mødes i foreninger er helt utænkeligt, hvor et hemmeligt politi vil storme enhver forsamling, og smide folk i fængsel, somme tider i årevis, uden en rettergang.


Nytårsmøde i Venstre

Søndag 22 januar mødtes Venstres lokale bestyrelse og byrådsgruppe. Vi har drøftet det kommende valg, og berørt de emner der er aktuelle nationalt og lokalt. Det store spørgsmål er: Hvilke emner har lokal interesse? Et…


Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinVisit Us On Instagram